OMR 119 CNC 角缝清理机(2 轴)

详细信息

一般特性:

 • 可移动 8.4” 触摸屏面板
 • CNC 控制系统(2 轴)
 • 用于型材设置和编程的简便系统
 • 配有 9 个清理工具,实现高质量和标准质量
 • 顶部底部垫圈孔钻头
 • 顶部底部内侧角缝清理系统
 • 顶部底部彩色 — 白色表面清理刀片系统
 • 将工作速度调节至理想速度
 • 100 个型材记忆容量/ USB 驱动
 • 多语言支持
 • 班次加工能力:190 – 200 件/ 8 小时

 

技术规格

 

 

 

 

视频

产品申请表

87D6R4
наверх